De missie van ixy concepts is kansen zien en benutten.

We zijn  gespecialiseerd in het vertalen van technisch ingewikkelde zaken in slimme en eenvoudige concepten voor de gebruiker. Hierbij zien wij mogelijkheden om beperkende kaders te doorbreken door krachten te bundelen en hiermee nieuwe standaarden te creëren.

Ixy concepts is een kweekvijver voor kansrijke concepten, welke middels effectief ondernemerschap naar een succesvol concept worden gebracht.  Wij werken zelfstandig en waar nodig met partners. In elke vorm behoudt ixy concepts zijn toegevoegde waarde in de rol van entrepreneur/multipreneur.

We werken volgens een zeer strak schema. Ons team transformeert een kans in 90 dagen naar een nieuw concept. In deze 90 dagen concentreren wij ons volledig op het uitbroeden van één concept. Op basis van het (bestaande) businessplan ontwikkelen we de branding, de huisstijl en realiseren we alle benodigde  marketing- en communicatie kanalen. Indien nodig eerder, maar niet later dan 90 dagen evalueren we het concept. Als een concept de 91e dag haalt, staat de doelstelling vast om het concept binnen een jaar levensvatbaar te krijgen en minimaal het break-even point te bereiken. Zo houden we onszelf scherp en blijft de focus op onze missie: “ Kansen zien & benutten!”.

Onze horizon ligt bij het omzetten van ideeën en kansen naar concrete concepten in een pre-volwassen fase. Met het bereiken van deze fase laten wij het concept graag los en zijn er verschillende scenario’s, qua vorm en partij, mogelijk waarin het concept zal worden voortgezet. Zo maken we de weg vrij voor nieuwe inzichten en kan de groeicurve worden versterkt.

info@ixyconcepts.com